TINH DẦU (ESSENTIAL OILS)

Tinh dầu thiên nhiên cao cấp. Sản phẩm nhập khẩu 100% từ được Mỹ, Châu Âu. Sản phẩm đạt chuẩn hữu cơ Quốc tế.