Bơ dưỡng da - tóc

Sản phẩm đạt chuẩn hữu cơ được Mỹ, Châu Âu chứng nhận.